De bouw en onthulling van het Schaepmanmonument

monument in aanbouwVijf jaar na het overlijden van Dr. H.J.A.M. (Herman)  Schaepman wordt in 1908 een ‘gedenkteeken’ gebouwd.
Het is ontworpen in neo-gotische stijl door de architect P.J.H. (Pierre) Cuijpers.
Dit monument staat op een markant punt in het zicht van het seminariegebouw waar Schaepman heeft gestudeerd en gedoceerd.

Schaepmanmon.Onthulling.1908“Het monument Dr. H.J.A.M. Schaepman voor het aartsbisschoppelijk seminarium te Driebergen”

De onthulling in 1908 vond plaats onder grote belangstelling. Aanwezig was de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Van de Wetering.
Studenten van het Groot-Seminarie brachten  met leden van de harmonie Aurora een cantate ten gehore.

 

20160328_133049

groot nieuws uit de Katholieke Illustratie

Lees meer hierover in de krant van toen, dagblad De Tijd van 13-07-1908 op de voorpagina, kolom 4 en 5 (Bron: Delpher.nl).

Onthulling Schaepman-monument 1908

 

Het Schaepmanmonument is sinds 1999 een Rijksmonument.

 

 

 

Schaepmanmon.1909.1e.verjaardag.onthulling

Eerste verjaardag van de onthulling, uit de Katholieke Illustratie, 17 juli 2009

Meer over de architectonische inspiratiebron voor dit monument…

Advertentie