Tags

, , , , , ,

Van Oosthuyoosthuysese

In 1805 koopt de van origine Vlaamse ondernemer Petrus Judocus van Oosthuyse het landgoed Sparrendaal op grondgebied van de hoge heerlijkheid Driebergen. Een jaar later koopt Van Oosthuyse ook de restanten van de nabijgelegen ambachtsheerlijkheid Rijsenburg. Helaas is de bijbehorende ridderhofstad Rysenborgh al vóór 1800 gesloopt. Maar Van Oosthuyse verwerft wel de titel Heer van Rijsenburg.
Het dorp Driebergen was hoofdzakelijk protestants. Gedurende korte tijd biedt de devoot katholieke Van Oosthuyse het oostelijk bouwhuis aan als schuilkerk voor katholieke bewoners.

Rijsenburg.Mourot.1828.(D2)In 1809-1810 bouwt hij vanuit Sparrendaal een nieuw dorp met rooms-katholieke kerk en logement en geeft het de naam Rijsenburg. Zijn eigen voornaam komt terug in de naam van de parochiekerk: Sint Petrus’ banden.

Advertentie